Konvektomaty LainoxGastrotechnikaProfesionální kuchyněKonvektomaty

Bezpečné mytí gastro myčky VEBA Hygiene Plus

Autor: Miroslav Bílek | 1.4.2021

Profi myčky VEBA Hygiene Plus se zvýšenými teplotami dezinfekčního mycího cyklu protože je účinný proti koronavirům

Myčky VEBA Hygiene Plus bezpečné mytí

Prémiová řada gastro myček VEBA Hygiene Plus integrovaným softwarem pro cyklus dezinfekce. Profi myčky nádobí ELFRAMO® řady Electronic VE jsou vybavené atmosférickým bojleremsystému stability BA a integrují dezinfekční funkci nádobí již od jejich vývoje.

Tuto speciální funkci z nabídky příkazů stačí aktivovat na ovladači VE. Jedná se o aktivaci funkce mytí při vysoké teplotě s nastavenou hodnotou mytí a teploty v mycí komoře 75°C a teplotu 90°C v bojleru

Bezpecne myti profi mycky VEBA Hygiene plus ELFRAMO

V případě, že budete potřebovat zpracovat komplexní nabídku neváhejte a volejte PO - PÁ od 9.00 do 15.30 hod na 548 534 576 nebo 777 333 383 popřípadě napište na [email protected] nebo [email protected]

Vysoké teploty mytí a oplachování v kombinaci s mycím mechanismem, přizpůsobitelné časy pro každý mycí cyklus a správná chemie tzv. Sinnerův kruh které přispívají k eradikaci virů, choroboplodných zárodků a bakterií přítomných na nádobí. Neexistují však žádné důkazy o tom, že tento „standardní“ sanitační program je účinný při odstraňování koronaviru 

Z tohoto důvodu společnost Elframo® vyvinula inovativní řadu myček nádobí VEBA Hygiene Plus

Bezpecne myti profi mycky VEBA Hygiene plus

 1. Myčky nádobí Elframo® Hygiene Plus zajišťují vyšší teploty mytí a oplachování, než jaké jsou považovány za dostatečné podle německé normy DIN 10534. Doba kontaktu je také vyšší než doba kontaktu, která je považována za dostatečnou podle normy DIN 10534. Pokud jde o část týkající se dosažených teplot a doby kontaktu, jsou mycí stroje Hygiene Plus v souladu s německou legislativou.
 2. Podle amerických předpisů NFS / ANSI, které jsou založeny na výpočtu hodnoty HUE, ekvivalentní jednotka tepla, má dosažená minimální prahová hodnota hodnotu 3 600. Z provedených testů je HUE s myčkami Hygiene Plus jasně nad minimální prahovou hodnotou.
 3. Proces termické dezinfekce nádobí spojený se zvýšeným cyklem dezinfekce je plně v souladu s normou EN 15883 „ Mycí a dezinfekční zařízení “, což je referenční standard v lékařském, veterinárním, zubním, farmaceutickém sektoru a také platný v mycím sektoru. A dezinfekce nádobí a příborů určených k použití například u pacientů s potlačenou imunitou.
 4. K prvním 3 bodům se přidává skutečnost, že myčky nádobí Hygiene Plus zaručují udržení teploty 70 ° C po dobu 5 minut na náplni , jak předepisuje americká studie v oblasti medicíny na Covid-19 * jediný akceptovaný WHO a národní zdravotnické organizace ( prokázaná účinnost při inaktivaci SARS-CoV-2 )

Profesionální myčky nádobí VEBA Hygiene Plus ELFRAMO® jsou certifikovány jako účinné proti Covid-19

Gastro mycky VEBA Hygiene PLus ELFRAMO

Po externích laboratorních testech byly myčky nádobí Hygiene Plus certifikovány, aby zajistily maximální účinnost proti virům, bakteriím a bakteriím, včetně SARS-CoV-2, který je neaktivní.

Jednoduše nastavte tuto speciální možnost z nabídky příkazů a aktivujte funkci mytí při vysoké teplotě s nastavenou hodnotou mytí 75°C v mycí komoře a teplota oplachu 90°C v bojleru. Vysoké teploty mytí a oplachování v kombinaci s mycím mechanickým působením tlakové vody a přizpůsobitelné časy pro každý mycí cyklus a správné sanitární chemii tzv. Sinnerův kruh, přispívají k eradikaci virů, choroboplodných zárodků a bakterií přítomných na nádobí.

Neexistují však žádné důkazy o tom, že tento „standardní“ sanitační program je účinný při odstraňování koronaviru. Z tohoto důvodu společnost Elframo® vyvinula inovativní řadu myček nádobí s označením VEBA Hygiene Plus

Několik poznámek ke koronavirům

Koronaviry patří do skupiny obalené jednovláknových RNA virů s pozitivní polaritou. Tyto viry způsobují u lidí respirační a střevní infekce. Jako zapouzdřený virus není koronavirus odolnější vůči dezinfekci nebo dezinfekčním procesům než jiné zapouzdřené viry. Potvrdilo se, že koronaviry jsou velmi citlivé na vysoké teploty od 60°C do 70°C.

Sanitizace jako základní koncept

Teplota, čas, sanitární chemie a mechanické působení jsou čtyři proměnné faktory, které tvoří Sinnerův kruh.

 1. Čas celého mycího cyklu odpovídá nastavení času mytí a času oplachu.
 2. Teploty související s mytím a oplachem. Čím je vyšší hodnota, tím vyšší rychlost a účinnost. Během mycího cyklu je teplota vody v mycí komoře mezi 40°C a 65°C, zatímco teplota vody při oplachu je mezi 65°C až 90°C
 3. Použití vhodné specifické chemické látky (detergent nebo dezinfekční prostředek). Využíváním vlastností detergentů nebo dezinfekčních prostředků se používají chemické reakce, které vedou k rozpuštění více či méně perzistentních nečistot. Z tohoto důvodu je zásadní zvolit správný produkt na základě typu vody a druhu nečistot, kterým je třeba čelit při procesu mytí.
 4. Mechanická síla pochází z tlaku přiváděné vody a použití mechanických součástí a příslušenství integrovaných do mycího stroje.

Všechny prvky, které tvoří Sinnerův kruh, jsou úzce propojeny. Pokaždé, když spustíte mycí cyklus do mycího procesu vstupují všechny čtyři faktory.

Předpisy a normy

Existuje několik předpisů, které se zabývají otázkou hygieny a bezpečnosti spojené s dezinfekcí nádobí.

 • DIN německá referenční norma
 • NFS / ANSI americký referenční standard
 • EN referenční standard na evropské úrovni

Tyto normy a předpisy fungovaly velmi dobře před vývojem a šířením současného koronaviru, ale nyní nestačí.

Sinnerův kruh

Každý hygienicky nezávadný proces mytí spočívá v součtu čtyř působících faktorů. Teploty, délce času mycího cyklu, mechanické působení síly tlaku vody a sanitární chemie. Spolupůsobení těchto faktorů se nazývá Sinnerův kruh. Každý z nich se podílí na výsledném efektu mycího procesu a zaujímá nezastupitelnou rolí. Chceme-li snížit množství použité chemie, musíme buď prodloužit čas působení dané látky nebo musíme zvýšit teplotu. Podobně prodlouží-li se čas působení, redukuje se nasazení chemie. Změna mycích postupů znamená obvykle úsporu nákladů. Ušetřené finance můžeme využít na nákup kvalitnějších, ekologicky šetrných prostředků (bližší informace viz odkaz MB UNIVERSAL® . Odměnou nám bude zdravější prostředí bez zbytečných chemikálií ve vzduchu i odpadní vodě.

Zajištění bezpečné vody, kanalizace a nakládání s odpady a hygienické podmínky jsou zásadní pro prevenci a ochranu lidského zdraví během všech ohnisek infekčních chorob, včetně onemocnění koronaviry 2019 (COVID-19). Zajištění prokázaných a důsledně uplatňovaných postupů WASH a nakládání s odpady v komunitách, domácnostech, školách, tržištích a zdravotnických zařízeních pomůže zabránit přenosu patogenů z člověka na člověka, včetně SARS-CoV-2, viru, který způsobuje COVID-19

« Zpět na seznam aktualit