Konvektomaty LainoxGastrotechnikaProfesionální kuchyněKonvektomaty

Bezpečné mytí gastro myčky VEBA Hygiene Plus

Autor: Miroslav Bílek | 1.4.2021

Profi myčky VEBA Hygiene Plus se zvýšenými teplotami dezinfekčního mycího cyklu protože je účinný proti koronavirům

1. video odkaz Bezpečné mytí profi myčky VEBA ELFRAMO Hygiene Plus youtube : https://youtu.be/rENuwLmQ638

2. video odkaz Bezpečné mytí tutorial myčky VEBA Hygiene Plus youtube : https://youtu.be/9xVEIBYCabA

Myčky VEBA Hygiene Plus bezpečné mytí

Prémiová řada gastro myček VEBA Hygiene Plus integrovaným softwarem pro cyklus dezinfekce. Profi myčky nádobí ELFRAMO® řady Electronic VE jsou vybavené atmosférickým bojleremsystému stability BA a integrují dezinfekční funkci nádobí již od jejich vývoje.

Tuto speciální funkci z nabídky příkazů stačí aktivovat na ovladači VE. Jedná se o aktivaci funkce mytí při vysoké teplotě s nastavenou hodnotou mytí a teploty v mycí komoře 75°C a teplotu 90°C v bojleru

Bezpecne myti profi mycky VEBA Hygiene plus ELFRAMO

V případě, že budete potřebovat zpracovat komplexní nabídku neváhejte a volejte PO - PÁ od 9.00 do 15.30 hod na 548 534 576 nebo 777 333 383 popřípadě napište na [email protected] nebo [email protected]

Vysoké teploty mytí a oplachování v kombinaci s mycím mechanismem, přizpůsobitelné časy pro každý mycí cyklus a správná chemie tzv. Sinnerův kruh které přispívají k eradikaci virů, choroboplodných zárodků a bakterií přítomných na nádobí. Neexistují však žádné důkazy o tom, že tento „standardní“ sanitační program je účinný při odstraňování koronaviru 

Z tohoto důvodu společnost Elframo® vyvinula inovativní řadu myček nádobí VEBA Hygiene Plus

Bezpecne myti profi mycky VEBA Hygiene plus

 1. Myčky nádobí Elframo® Hygiene Plus zajišťují vyšší teploty mytí a oplachování, než jaké jsou považovány za dostatečné podle německé normy DIN 10534. Doba kontaktu je také vyšší než doba kontaktu, která je považována za dostatečnou podle normy DIN 10534. Pokud jde o část týkající se dosažených teplot a doby kontaktu, jsou mycí stroje Hygiene Plus v souladu s německou legislativou.
 2. Podle amerických předpisů NFS / ANSI, které jsou založeny na výpočtu hodnoty HUE, ekvivalentní jednotka tepla, má dosažená minimální prahová hodnota hodnotu 3 600. Z provedených testů je HUE s myčkami Hygiene Plus jasně nad minimální prahovou hodnotou.
 3. Proces termické dezinfekce nádobí spojený se zvýšeným cyklem dezinfekce je plně v souladu s normou EN 15883 „ Mycí a dezinfekční zařízení “, což je referenční standard v lékařském, veterinárním, zubním, farmaceutickém sektoru a také platný v mycím sektoru. A dezinfekce nádobí a příborů určených k použití například u pacientů s potlačenou imunitou.
 4. K prvním 3 bodům se přidává skutečnost, že myčky nádobí Hygiene Plus zaručují udržení teploty 70 ° C po dobu 5 minut na náplni , jak předepisuje americká studie v oblasti medicíny na Covid-19 * jediný akceptovaný WHO a národní zdravotnické organizace ( prokázaná účinnost při inaktivaci SARS-CoV-2 )

Profesionální myčky nádobí VEBA Hygiene Plus ELFRAMO® jsou certifikovány jako účinné proti Covid-19

Gastro mycky VEBA Hygiene PLus ELFRAMO

Po externích laboratorních testech byly myčky nádobí Hygiene Plus certifikovány, aby zajistily maximální účinnost proti virům, bakteriím a bakteriím, včetně SARS-CoV-2, který je neaktivní.

Jednoduše nastavte tuto speciální možnost z nabídky příkazů a aktivujte funkci mytí při vysoké teplotě s nastavenou hodnotou mytí 75°C v mycí komoře a teplota oplachu 90°C v bojleru. Vysoké teploty mytí a oplachování v kombinaci s mycím mechanickým působením tlakové vody a přizpůsobitelné časy pro každý mycí cyklus a správné sanitární chemii tzv. Sinnerův kruh, přispívají k eradikaci virů, choroboplodných zárodků a bakterií přítomných na nádobí.

Neexistují však žádné důkazy o tom, že tento „standardní“ sanitační program je účinný při odstraňování koronaviru. Z tohoto důvodu společnost Elframo® vyvinula inovativní řadu myček nádobí s označením VEBA Hygiene Plus

Několik poznámek ke koronavirům

Koronaviry patří do skupiny obalené jednovláknových RNA virů s pozitivní polaritou. Tyto viry způsobují u lidí respirační a střevní infekce. Jako zapouzdřený virus není koronavirus odolnější vůči dezinfekci nebo dezinfekčním procesům než jiné zapouzdřené viry. Potvrdilo se, že koronaviry jsou velmi citlivé na vysoké teploty od 60°C do 70°C.

Sanitizace jako základní koncept

Teplota, čas, sanitární chemie a mechanické působení jsou čtyři proměnné faktory, které tvoří Sinnerův kruh.

 1. Čas celého mycího cyklu odpovídá nastavení času mytí a času oplachu.
 2. Teploty související s mytím a oplachem. Čím je vyšší hodnota, tím vyšší rychlost a účinnost. Během mycího cyklu je teplota vody v mycí komoře mezi 40°C a 65°C, zatímco teplota vody při oplachu je mezi 65°C až 90°C
 3. Použití vhodné specifické chemické látky (detergent nebo dezinfekční prostředek). Využíváním vlastností detergentů nebo dezinfekčních prostředků se používají chemické reakce, které vedou k rozpuštění více či méně perzistentních nečistot. Z tohoto důvodu je zásadní zvolit správný produkt na základě typu vody a druhu nečistot, kterým je třeba čelit při procesu mytí.
 4. Mechanická síla pochází z tlaku přiváděné vody a použití mechanických součástí a příslušenství integrovaných do mycího stroje.

Všechny prvky, které tvoří Sinnerův kruh, jsou úzce propojeny. Pokaždé, když spustíte mycí cyklus do mycího procesu vstupují všechny čtyři faktory.

Předpisy a normy

Existuje několik předpisů, které se zabývají otázkou hygieny a bezpečnosti spojené s dezinfekcí nádobí.

 • DIN německá referenční norma
 • NFS / ANSI americký referenční standard
 • EN referenční standard na evropské úrovni

Tyto normy a předpisy fungovaly velmi dobře před vývojem a šířením současného koronaviru, ale nyní nestačí.

Sinnerův kruh

Každý hygienicky nezávadný proces mytí spočívá v součtu čtyř působících faktorů. Teploty, délce času mycího cyklu, mechanické působení síly tlaku vody a sanitární chemie. Spolupůsobení těchto faktorů se nazývá Sinnerův kruh. Každý z nich se podílí na výsledném efektu mycího procesu a zaujímá nezastupitelnou rolí. Chceme-li snížit množství použité chemie, musíme buď prodloužit čas působení dané látky nebo musíme zvýšit teplotu. Podobně prodlouží-li se čas působení, redukuje se nasazení chemie. Změna mycích postupů znamená obvykle úsporu nákladů. Ušetřené finance můžeme využít na nákup kvalitnějších, ekologicky šetrných prostředků (bližší informace viz odkaz MB UNIVERSAL® . Odměnou nám bude zdravější prostředí bez zbytečných chemikálií ve vzduchu i odpadní vodě.

Zajištění bezpečné vody, kanalizace a nakládání s odpady a hygienické podmínky jsou zásadní pro prevenci a ochranu lidského zdraví během všech ohnisek infekčních chorob, včetně onemocnění koronaviry 2019 (COVID-19). Zajištění prokázaných a důsledně uplatňovaných postupů WASH a nakládání s odpady v komunitách, domácnostech, školách, tržištích a zdravotnických zařízeních pomůže zabránit přenosu patogenů z člověka na člověka, včetně SARS-CoV-2, viru, který způsobuje COVID-19

« Zpět na seznam aktualit